Text Size
Tue, Oct 15, 2019

Subscribe Newsletter

If you want to stay informed about the latest exhibitions and projects or other news concerning the artworks of Peter De Cupere. Subscribe the newsletter.

  INVITATION TO THE OPENNING OF THE EXHIBITION: EXOTEN

(Nederlandse versie, zie lager in mail) 

exoten.jpgThis summer sees the ninth Beelden op de Berg outdoor exhibition in the Belmonte Arboretum on the Wageningse Berg. Entitled Exoten (Exotics), the exhibition runs from 8 June to 21 September 2008.

Exotics are trees from elsewhere that seek a place among the native flora and fauna. Since its inception, the collection of trees, plants and shrubs in the Belmonte Arboretum has always welcomed exotics. This makes the Arboretum a perfect temporary setting for works of art. Do alien surroundings add an extra dimension to sculptures and
installations, photos and computer animations, performance art, olfactory and audio works? And does the crossover between art and nature result in a valuable addition to what already exists or is it a disturbance of the natural environment? Are you irritated by the presence of art or does it inspire you to look anew at a park landscape? What is more, the Belmonte Arboretum is a metaphor for the cultural diversity of contemporary society. It is a collection of all sorts of species that share a defined space. This leads to valuable hybrids, but also to exclusion, loss of identity and competition. The works of art on display in Exotics revolve around these two perspectives.

Peter De Cupere made especially for this exhibition a new smell-installation, 'PTDB - Tree Virus'. The main fragrance is an intense mix of peppermint in combination of black pepper. The whole installation is presented in a hemisphere (ø 7 m and H 3,70 m). The PTDB- Tree Virus excists of one big peppermint ball which has a dimension of ø 160 cm. On this peppermint ball grows an old tree. The smell is so intensive that it could be posible that visitors starts to cry by the scent reaction of these excellent mix of fresh peppermint concentrate with the black pepper spieces. In the tree grows little PTDB - Tree Viruses. The idea is a reflection about parasites (cfr. the plant: maretak).

Participating artists: Peter De Cupere, Blood for Roses, Melanie Bonajo & Kinga Kielczynska, Eelco Brand, Martijn Engelbregt, Remy
Jungerman, Maartje Korstanje, Heidi Linck en Ronald van der Meijs.

Curator: Kim Knoppers

Opening hours: Tuesdays
– Sundays from 11.00 to 17.00,

Fridays from 11.00 to 21.00.
The official opening is on 7 June at 15.00. Location: Belmonte Arboretum, Generaal Foulkesweg 94, 6703 DS Wageningen.

Download here the flyer and invitation:
Information flyer exhibition 'EXOTEN' Wageningen - The Netherlands, 2008

 

UITNODIGING VOOR DE TENTOONSTELLING: EXOTEN

Op zaterdag 7 juni wordt om 15.00 uur de beeldende kunstmanifestatie Exoten, de 9e editie van Beelden op de Berg, in het Belmonte Arboretum in Wageningen officieel geopend. De opening wordt verricht door de heer G.J.M. van Rumund, burgemeester van Wageningen. Na de opening is de tentoonstelling te bezoeken, wordt de voorstelling Exilium Arboreum van Blood For Roses gespeeld en is Rest, het openluchtrestaurant van Martijn Engelbregt, geopend. Mede namens het bestuur van de Stichting Beelden op de Berg
nodig ik u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
Mr. H.M. van den Hoofdakker, voorzitter
Locatie: Belmonte Arboretum, General Foulkesweg 94, 6703 DS Wageningen
Openingstijden van de tentoonstelling: 8 juni t/m 21 september 2008, dinsdag tot en met zondag van11.00 tot 17.00 uur en vrijdag tot 21.00 uur.
Gedurende de hele zomer vinden diverse activiteiten plaats in samenwerking met verschillende partners in Wageningen. Kijk voor meer informatie in de speciale folder of op www.beeldenopdeberg.nl .

Exoten zijn uit het buitenland afkomstige bomen die een plaats zoeken tussen inheemse flora en fauna. Het Belmonte Arboretum is als verzameling van bomen, planten en struiken al vanaf haar ontstaan gastvrij voor exoten. Juist daarom is het Arboretum een geschikte plaats als tijdelijk nieuw onderkomen voor beeldende kunst. Is de kruisbestuiving tussen kunst en natuur een waardevolle aanvulling op het bestaande of een verstoring van de normale natuurlijke omgeving? Het Arboretum kan ook gezien worden als een metafoor
voor de culturele diversiteit van de huidige samenleving. Waardevolle mengvormen zijn zichtbaar, maar ook uitsluiting, verlies aan identiteit en concurrentiestrijd. De tentoonstelling Exoten beweegt zich rond deze twee uitgangspunten.

 Peter De Cupere maakte voor deze tentoonstelling een nieuwe geurinstallatie, de Peppertreeduplicateballs PTDB-Tree VIrus is een grote pepermuntbol van 1,6 m doorsnede. Op deze bol groeit er een oude boom die met zijn wortels de bolvorm heeft aangenomen. In de boom groeien er meerdere PTDB-Tree Virussen. De mengeling van pepermuntgeur (hoofdtoon) met zwarte peper parfum is zo intens dat de bezoeker er tranen van in de ogen krijgt bij het aanschouwen van het werk. Naargelang de temperatuur en luchtvochtigheid zal de bol intenser ruiken. Heel de installatie heeft een hoogte van 4 m en staat in een hemisfeer van 7 m doorsnede opgesteld. De PTDB-Tree Virus is voor een deel uitgegraven in de grond zodat de bezoeker ook de grote wortel kan waarnemen. De PTDB-Tree Virus is als het ware een parasietachtige en is een verwijzing naar het idee van een maretak.