Text Size
Mon, Jul 15, 2024

artofsmellingSolo exhibition

01.12.2013 - 02.03.2014

Opening December 1, 2013 16:00h

Concordia, Enschede - The Netherlands

Opening 1 December, 2013 16:00h

Concordia, Enschede - The Netherlands

Peter De Cupere is exhibiting in Concordia, Enschede, The Netherlands from 01 December 2013 till 02 March 2013.
The exhibition has been conceived as a research exposition. Visitors themselves are part of the exhibition. A high level of interactivity is expected from them.

In 'The Lab', the visitors first have to change their cloths to appear a researcher and then they can go and discover a few plants whose scent have a deceiving character, but at the same time also create a sense of truthfulness. Furthermore, one can get started with a reagent tube and herbs and the ready-made result becomes part of the exhibition.

concordia800

De Cupere uses the associative power of scent and the close connection between scent and memory. When someone smells something familiar, an unconscious, non-influential process starts which recalls remembrances from the memory. By combining image with scent, De Cupere’s art becomes for each person a personal unique, meta-sensory experience which goes beyond simply seeing or smelling.

As such, the spectator will imagines a proper context to the work 'Scratch & Sniff to imagine the colours of this world'. 'Scratch & Sniff to imagine the colours of this world' is Peter De Cupere's last work. The work deals with how a scent in relation to a colour can raise a certain image and how memory is a major part of this smell experience.

Talking about remembrance, brings us to the work 'Cocoon'. Cocoon is a remake of an older work from 2000, 'My Soft World, in Honour of my Mother'.

Peter De Cupere leads you from the earthly nature to the heavenly clouds in The art of smelling. It starts low to the ground with the work 'Heaven'. Despite the reference to higher places in the name, De Cupere confronts the visitor with the scent of heaven which is very earthly to him.

Five big scent installations out of which 3 were built espescially for this exhibition, scent sculptures, scent paintings, smell devices, drawings and a video give you insight into the thinking of the artist.

More information:  www.concordia.nl

Exhibition location: Concordia, Rozendaal 21, 7500 AK Enschede, Netherlands
Curator: Yasmijn Jarram

Dutch translation

Peter De Cupere, gekend om zijn werken met geur, stelt tentoon in Concordia in Enschede, Nederland van 1 december 2013 tot 2 maart 2013.
De tentoonstelling is opgevat als een onderzoekstentoonstelling. Bezoekers maken zelf deel uit van de tentoonstelling. Van hen wordt veel interactiviteit verwacht.

In 'The Lab' dienen ze eerst zich aan te kleden als een onderzoeker om vervolgens een aantal planten te ontdekken waarbij de geur een misleidend karakter heeft, maar tegelijkertijd ook een waarachtigheidsgevoel creêert. Daarnaast kan men ook zelf aan de slag met een reageerbuisje en kruiden en het gemaakte resultaat mee als onderdeel van de tentoonstelling laten gelden.

De Cupere maakt gebruik van de associatieve kracht van geur en de nauwe band tussen geur en geheugen. Wanneer iemand iets bekends ruikt treedt er een onbewust, niet-beïnvloedbaar proces in werking dat herinneringen oproept uit het geheugen. Door beeld te combineren met geur wordt De Cuperes kunst voor ieder een persoonlijk unieke, meta-zintuigelijke ervaring die verder gaat dan alleen zien of ruiken.

Zo zal de toeschouwer een eigen context inbeelden bij het werk 'Scratch & Sniff to imagine the colours of this world'. 'Scratch & Sniff to imagine the colours of this world' is Peter De Cupere's laatste werk. Het werk gaat over hoe een geur in relatie tot een kleur een bepaald beeld kan opwerpen en hoe herinnering een belangrijk onderdeel is van deze geurervaring.

Over herinnering spreken brengt ons bij het werk 'Cocoon'. Cocoon is een herwerking van een ouder werk uit 2000, 'My Soft World, in Honour of my Mother'.

Peter de Cupere leidt je in The art of smelling van de aardse natuur naar hemelse wolken. Het begint laag bij de grond met het werk 'Heaven'. Ondanks dat de naam eerder naar hogere oorden verwijst, confronteert De Cupere de bezoeker met de geur van de hemel, welke voor hem heel aards is.

Vijf grote geurinstallaties waarvan 3 speciaal voor deze tentoonstelling werden gebouwd, scent sculptures, scent paintings, smell devices, tekeningen en een video geven je inzicht in de denkwereld van de kunstenaar.

Meer info:  www.concordia.nl

Tentoonstellingslocatie: Concordia, Rozendaal 21, 7500 AK Enschede, Nederland
Curator: Yasmijn Jarram