Text Size
Fri, Jul 12, 2024

middlegatedrunken12drunken20

28.09.2013 - 22.12.2013

Middle Gate Geel ’13 is an exposition which focuses on three major categories: myth, psychiatry and art. It looks into the interaction and the mutual influence between mythical and more religious art, outsider’s and insider’s art.

Curator: Jan Hoet

In the solo-exhibition Grand Vin d’Anvers at the Tim Van Laere Gallery (Antwerp 2002), Peter De Cupere at that time showed besides his big wine installation also a few concept drawings of still to realise works with wine. For the exhibition Middle Gate in Geel he further realises the work ‘Wine Table’ (2002) and the performance ‘Drunken’.

drunken45In the performance ’Drunken’ one sees the artist as a loner sitting at a table. After drinking the red wine, he opens two drawers of the table. The latter are positioned opposite one another and as such create the shape of a ‘cross’ together with the table. By opening the drawers one sees that a part of the surface of the table also opens up and a space filled with red wine becomes visible. He fills his glass again from this sea of red wine, drinks and crawls into the table, laying himself down in the wine. Waiting on a state of complete drunkenness, not just orally, but physically sucking up the red alcohol into his body. Afterwards he crawls back out of the table and lets his behaviour and stature be determined by the influence of his being drunk. The artist finishes back at the table where he started.

 


drunken29

Wine-Table-web

With this, the artist wants to research into behavioural changes. The latter can vary from very cheerful to melancholy or plain aggressiveness. Alcohol subdues the nerve cells which put a brake on the behaviour. It brings the person in a happy state of mind, but it can also have a negative effect on others. The behaviour that the artist shows due to his drunkenness give waddling, stumbling dimensions which coincide with falling and tumbling. Some might see this as neurological symptoms or show references to mentally and/or physically reactions. A link to some extreme psychiatric cases is not farfetched if one should not know that the cause is alcohol.

Furthermore questioning religion: ‘the table in the symbol of the cross’. The artist comes down stumbling from the cross, infatuated by the alcohol of the red wine. Whether the artist wants to question religion, he leaves it up to the imaginary perception of the spectator. But before going outside, take another deep breath and let the scent of alcohol and red wine, lead you your own way.

International artists in the exhibition: Michaël Borremans, Ellen Brusselmans, Jacques Charlier, Vaast Colson, Peter De Cupere, Ronny Delrue, Kati Heck, Stanislas Lahaut, Anna Lange, Sophie Langhor, Kris Martin, Chris Newman, Aimé Ntakaischa, Guy Rombouts, Maria Roosen, Rob Scholte, Pascal-Marthine Tayou, Stefaan Van Akoleyen en Kati Heck. Aghata Snow, Andreas Hoger, Shiraga Kazuo, David Hamons, Bruce Nauman, Mike Kelley, Andreas Slominski, Phillip Vandenberg, Pablo Picasso, Paul Klee, Jan Fabre, Francis Picabia, David Hammons, Liu Wei, Henry Heerup, Aaron Van Erp, Thierry De Cordier, Georg Dokoupil, Wim Delvoye, Anna Boghiguian, Fred Bervoets, Pieter De Clercq, Tatjana Gerhard, Sophie Langohr, Pascale-Marthine Tayou, Matthieu Ronsse, Joep Van Lieshout, Adolf Wölfli, André Roblillart, Friedrich Schröder-Sonnestern, Michaël Borremans, Antonio Brizzolari, Arnulf Rainer ...

Date
29/09/13 - 22/12/13 Fri, Sat, Sun  10:00 tot 17:00 (Mon, Tue, Wed, Thu closed)

Locations
De Halle, Markt 1 - 2440 Geel
Gasthuismuseum, Gasthuismuseum 1 - 2440 Geel
St. Dimpnakerk, Sint Dimpnaplein - 2440 Geel
Kunsthuis Yellow Art, Pas 204 - 2440 Geel

Info: https://www.facebook.com/MiddleGateGeel1

Translation in Dutch

Middle Gate Geel ’13 is een expo die zich concentreert op drie grote categorieën: mythe, psychiatrie en kunst. Ze onderzoekt de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding tussen mythische of meer religieuze kunst, outsider- en insiderkunst kunst.

Curator: Jan Hoet

In de solo-tentoonstelling Grand Vin d'Anvers in de (Tim Van Laere Gallery, Antwerp 2002) toonde Peter De Cupere naast zijn grote wijninstallatie ook een aantal concepttekeningen van nog te realiseren werken met wijn. Voor de tentoonstelling Middle Gate in Geel werkt hij het werk Wine Table (2002) uit en de performance 'Drunken'.

drunken24

In de performance 'Drunken' ziet men de kunstenaar als éénzaat aan een tafel zitten. Na het drinken van rode wijn opent hij de twee schuiven van de tafel. Deze staan tegenover elkaar en geven zo samen met de tafel de vorm van een 'kruis'. Met het openen van de schuiven ziet men ook dat een gedeelte van het tafeloppervlak mee opent en komt er een ruimte gevuld met rode wijn zichtbaar. Hij giet in deze zee van rode wijn het restant van zijn glas en kruipt in de tafel, zichzelf neerleggend in de wijn. Wachtend op totale dronkenschap, niet alleen oraal, maar lichamelijk de rode alcohol in zijn lichaam zuigend. Daarna kruipt hij terug uit de tafel en laat zijn gedrag en houding bepalen door de invloed van zijn dronken zijn. De kunstenaar eindigt terug aan de tafel zoals hij begonnen is en de performance herhaald zich (loop).


De kunstenaar wil hiermee een onderzoek doen naar gedragsveranderingen. Deze gedragsveranderingen kunnen variëren van heel vrolijk tot melancholiek of juist agressief. Alcohol is een dempende stof die de remmende zenuwcellen dempt. Het brengt de persoon in een roes, maar kan ook een negatief effect op anderen hebben. De houdingen die de kunstenaar door zijn dronkenschap aanneemt geven waggelende, strompelende dimensies  welke gepaard gaan met vallen en struikelen. Ze kunnen overkomen als neurologische verschijnselen en tonen hiermee ook referenties naar mentaal gestoorde houdingen. Een link naar de psychiatrie is niet ver te zoeken wanneer men niet zou weten dat alcohol de oorzaak is. Maar ook het in vraag stellen van de religie: 'de tafel in kruis symbool'. De kunstenaar komt wankelend vanaf het kruis, bedwelmend door de alcohol van de rode wijn. Of de kunstenaar hier religie in vraag wil stellen, laat hij over aan de denkbeeldige perceptie van de toeschouwer. Maar neem voor het naar buiten gaan nog even een diepe inademing en laat de geur van alcohol, de rode wijn je eigen weg wijzen.

Deelnemende kunstenaars:  Michaël Borremans, Ellen Brusselmans, Jacques Charlier, Vaast Colson, Peter De Cupere, Ronny Delrue, Kati Heck, Stanislas Lahaut, Anna Lange, Sophie Langhor, Kris Martin, Chris Newman, Aimé Ntakaischa, Guy Rombouts, Maria Roosen, Rob Scholte, Pascal-Marthine Tayou, Stefaan Van Akoleyen en Kati Heck. Aghata Snow, Andreas Hoger, Shiraga Kazuo, David Hamons, Bruce Nauman, Mike Kelley, Andreas Slominski, Phillip Vandenberg, Pablo Picasso, Paul Klee, Jan Fabre, Francis Picabia, David Hammons, Liu Wei, Henry Heerup, Aaron Van Erp, Thierry De Cordier, Georg Dokoupil, Wim Delvoye, Anna Boghiguian, Fred Bervoets, Pieter De Clercq, Tatjana Gerhard, Sophie Langohr, Pascale-Marthine Tayou, Matthieu Ronsse, Joep Van Lieshout, Adolf Wölfli, André Roblillart, Friedrich Schröder-Sonnestern, Michaël Borremans, Antonio Brizzolari, Arnulf Rainer ...

diverse locaties/different locations in Geel

De tentoonstelling Middle Gate – Geel ’13 concentreert zich op drie grote categorieën: mythe, psychiatrie en kunst. Meer specifiek onderzoekt ze de wisselwerking en wederzijdse beïnvloeding tussen mythische of meer religieuze kunst, outsider- en insiderkunst.

Opening zaterdag 28 september om 15u in de Halle, Markt 1A met toespraken door Mevrouw Vera Celis, Burgemeester van Geel, en Jan Hoet, curator van de tentoonstelling. Om 16u30 zal er vervoer voorzien zijn naar de drie andere locaties, nl. het Gasthuis-Museum, de St.-Dimpnakerk en het Kunstenhuis Yellow-Art. Om 17:00 is er in het Gasthuis-Museum een performance van kunstenaar Chris Newman (VK) en om 18:00 in de tuin van het Kunstenhuis Yellow-Art een performance van kunstenares Nadja Marein (D).
Voor de meest actuele informatie surf je naar www.dewerft.be.

Info: https://www.facebook.com/MiddleGateGeel1

Bij de tentoonstelling wordt een catalogus uitgegeven.

29/09/13 tot 22/12/13 vrij, za, zo van 10:00 tot 17:00 (ma, di, woe, do gesloten)

De tentoonstelling zal te zien zijn op 4 locaties:
De Halle, Markt 1 - 2440 Geel
Gasthuismuseum, Gasthuismuseum 1 - 2440 Geel
St. Dimpnakerk, Sint Dimpnaplein - 2440 Geel
Kunsthuis Yellow Art, Pas 204 - 2440 Geel